XI Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków

 Harmonogram XI Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków - 2-3 czerwca 2016 r. - [ pobierz ]

 Plakat konferencyjny -  [ pobierz ]